Dette er en elektronisk udgave af bogen "Som jeg husker det - Ravsted Sogn i ord og billeder" der blev udgivet første gang i november 1991. Anden udgave udkom i 2006

Forord

Jeg vil gerne starte med at sige tak til alle der har hjulpet med billeder, tekst og renskrivning af denne bog.

Det har hele tiden været min tanke, at det færdige resultat skulle være en let læselig bog med mange gode billeder.

Selv om det har været et meget spændende arbejde at flette de mange tråde sammen, har det allersværeste nok været at få holdt op igen, for konstant dukkede der nye ting frem.

Jeg har valgt at lade forhenværende sognerådsformand Andreas J. Lorenzen’s foredrag fra 1957 ”Min barndomsby 1896-1900” være en ledetråd for de forskellige fortællere, således at afsnittene hænger sammen, uden dog at miste det personlige præg.

Der skal slutteligt lyde en tak for økonomisk støtte til:

-         Tinglev Kommune

-         Sydbank Sønderjyllands Fond

-         Ravsted Sparekasse

 

 

Jens-Aage Hansen

 

Anvendte kilder:

S.N. Christensen’s bøger om Ravsted Sogn

Sønderjysk Månedskrift 1974.

 

Kapitler:

Ravsted Sogn i ord og billeder "Ravsted"

Ravsted Sogn i ord og billeder "Havsted"

Ravsted Sogn i ord og billeder "Hornse"

Ravsted Sogn i ord og billeder "Hyndingholm"

Ravsted Sogn i ord og billeder "Hynding"

Ravsted Sogn i ord og billeder "Lille Knivsig og Hejsel"

Ravsted Sogn i ord og billeder "Korup"

Ravsted Sogn i ord og billeder "Korup Vesterby"

Ravsted Sogn i ord og billeder "Mergelbanen"

Ravsted Sogn i ord og billeder "Fogderup"