Fortalt af Anna Hansen (født Olsen).

Jeg vil starte med den dejlige granskov, for lige i udkanten af den bor Anna og Johannes Christensen. Han må have været en meget flittig mand, og der er stadig en dam i enden af haven, som han anlagde. Jorden fra dammen blev til en mægtig jordhøj med en frostfri kartoffelkælder under. Også en kælder til stuehuset byggede han, med hvelvingeloft. Der var møddinghus for enden af stalden.

Familien Christensen i haven. (Fra tårnet kunne man se til Tønder)

Datteren Hansigne blev gift med Carl Steinbeck, og de to førte ejendommen videre, det var et meget gæstfrit hjem.

Når Signe tog sin "flagerhat" på med bøjlerne i forkanten, det var et malerisk syn, og et værn mod solen, når hun bandt korn op. Signe og Johannes tog sig altid tid til at snakke med os børn, og om søndagen gik de en tur med os i skoven.

 

Steinbeck's, Hydevej 2 opført 1890 (Nu Kurt Steinbeck).

Så kommer vi til mit hjem, som lå nede ved vejen. Mine bedsteforældre kom fra Callsen's ejendom i Hynding. Håkon Olsen stammede fra Sverige. Det siges om min bedstemor Lene, at hun var skrap, men hun passede syge i nabolaget, havde et par plejebørn foruden sin egen flok på ni. Min far Andreas kom hjem fra engelsk krigsfangenskab i krigen 1914-18. I 1927 giftede han sig med mor, som kom fra Borg.

Andreas Olsen's, Hyndingholmvej 3 opført ca. 1880.

De ældste naboer jeg husker er Marie og Andreas Nissen.

Andreas Nissen's, Hyndingholmvej 5 (Nu Svend-Aage Brodersen).

Marie og Andreas Nissen fik fire børn. Under første verdenskrig var der franske krigsfanger på gården. Her er de fotograferet sammen med børnene på gårdspladsen.

Sønnen Andreas Nissen blev gift med Mette Hartung, og de to drev landbruget videre godt hjulpet af hans far.

Hele vinteren hjalp naboerne hinanden med at tærske korn. De havde et fælles tærskeværk, som blev drevet af en petroliumsmotor. I Andreas Nissen's eng, som lå om efter Ravsted til, kunne der stryges tørv. Turen om af "æ strømvej" var ikke spændende. Vejen var meget sandet, og når vi gik i skole, føltes "æ strøm" alt for tæt på vejen.

Her er en situation fra tørvestrygningen i engene ca 1900. Det er familien Nissen med deres ko, der er ved at ælte tørvene. Til højre kommer børnene med en forfriskning i en "skæggemand".

Nabogården var oprindelig beboet af gamle Marie Nissen's bror, Andreas Melchior. Gården var brændt en gang, og jeg kan huske, at Marie Melchior's rulle var gået til under branden, så hun brugte stadig det gamle manglebrædt og stok. Efter Melchior's havde gården forskellige ejere; B. Bossen, Walter Hjord, Chr. Sørensen og nu Finn Wede.

 

Andreas Melchior's, Hyndingholmvej 7 (Nu Finn Wede).

På den næste ejendom boede Anna og Johannes Hinzel. Også den ejendom er brændt engang, men der findes heldigvis et fotografi af gården.

Johannes Hinzel's, Hyndingholmvej 9 (Nu Finn Wede).

På Marinus Nielsen's boede Anni og Anton Knudsen. De havde to børn Hanchen og Evald.

 

Anton Knudsens, Hyndingholmvej 12 (Nu Marinus Nielsen).

Huset har oprindelig været meget mindre, hvilket tydelig ses på tagbelægningen. Skellet går ved skorstenen.

På Verner Toft's ejendom boede Pauline og Thomas Nissen. Han var en bror til gamle Andreas Nissen. Thomas Nissen kørte slagtevogn fra Bylderup slagteri og mælketur til både Ravsted og Øster Højst. Thilde og Eskild Eskildsen havde også gården i forpagtning nogle år.

Thomas Nissen's, Hyndingholmvej 11 (Nu Martin Christiansen).

Den næste ejendom på højre side er Peter Hartung's. Han var en bror til Mette Nissen. Han var gift med Kæthe. Også denne ejendom er brændt ca. 1930. Kæthe var en meget energisk kone. Hun kørte en tid købmand- og bagervarer ud fra Ravsted i en "kasten fe-vun" (fjedervogn).

Peter Hartung's, Hyndingholmvej 14 (Nu Kjestine Hartung).

Men vi må videre op til Ejner og Frida Nielsen, som har tre drenge og tvillingepiger. Ejner var fynbo og havde ry for at være umådelig stærk. Derfor fik han tilnavnet "stoe Ejner". Senere flyttede familien til Holme. Gården blev overtaget af en familie Lauritsen, som solgte til en tandlæge fra Gråsten. Senest har Kæthe Hartung boet på "aftægt" der.

Ejner Nielsen's, Hyndingholmvej 18.

Her er et ældre billede af Ejner's ejendom set fra syd.

Den sidste ejendom på Hyndingholm hed oprindelig Julianenhoff. Den ejedes af en gammel mand med et vældig stor skæg, Marius Buch. Marius var gift med Thilde. En gang så jeg hende stå op og tisse. Det lod sig gøre, fordi hun stadig gik med "åbne" underbenklæder. Datteren Anna overtog sammen med sin mand Jacob Nissen gården. De solgte senere til Henrik og Thea Christiansen. Henrik var meget dansksindet, hvorfor gårdens oprindelige navn aldrig mere blev brugt.

Marius Buch's, Hyndingholmvej 16 (Nu Christian Christiansen).

Så er vi fremme ved vejen mod Holm. Få meter henne når vi skellet ind til Højst sogn. Her vender vi om og går hjemad igen.