23. Marts 2008

Personerne på fotoet er forrest fra venstre: Anne Margrethe Petersen, Kirsten Nørgaard, Else Uth og Anne Berndt. Bagest fra venstre: Fritz Hansen, Gunnar Julius, Helmuth Hinrichsen, Johan Andresen, Broder Johansen, Peter Nørgaard.

Der var oprindelig 20 konfirmander. Desværre er 3 afgået ved døden - og 7 deltog ikke.

Pastor Gregers Knudsen nævnte navnene på samtlige konfirmander under begivenheden, der i øvrigt afholdtes i en afslappet atmosfære med 3 salmer, velsignelse og trosbekendelse.

Efterfølgende var vi en tur på Ravsted Skole, og dagen afsluttedes med samvær på Hansens Gæstgivergård i Tinglev.