Familien Christiansen stammer fra Nordstrand, en af de frisiske øer i vadehavet, det man i Slesvig Holstens historie kalder ”De Frisiske Udlande” Øen ligger i vadehavet ud for Husum i Tyskland og er i dag landfast med Sydslesvig. I byen Odenbüll ligger den evangelske kirke Sct.Vincent. Kirken var menighedskirke for familien Christiansen og så vidt vides, er alle der er født på øen, døbt, konfirmeret og viet i denne kirke. De der døde på øen er også begravet fra Sct.Vincent kirken. Min farfar er den første der er gift i Tønder Kristkirke.

læs mere...