Venligst udlånt af H.C. Hansen

Dette grundstensdokument blev fremdraget d. 29. november 1957 ved nyindretning af tidligere forsamlingshus. Bygningen er købt af kommunen og bliver et led i den store udvidelse af Ravsted skole. Det tidligere forsamlingshus indrettes nu til bibliotek og lærerindebolig.

Jes Kjer er stadig sognefoged, sognerådsfornad er Andreas Lorenzen. Arkitekt Skodborg Tønder er tilsynsførende på byggeriet og arbejdet udføres af bygmester H.P. Damgaard Korup. Arbejdet ventes fuldført 1958.

S.N. Christensen, Førstelærer

Grundstensdokument (.pdf)